Versenyszabályzat

A Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Versenyen részt vehetnek mindazok a nappali munkarend szerinti tanulók, akik az ipari pneumatikát, elektropneumatikát, PLC ismereteket szakképzésben (tantárgyi keretek közt, vagy szakkörön) tanulják.

A versenyzőket iskolájuk nevezi a versenyre.

A verseny témakörei

 • Irányítástechnika elméleti ismeretek
 • Pneumatika ismeretek
 • Elektrotechnika ismeretek
 • Elektropneumatika ismeretek
 • A PLC technika, programozás
 • A szakiránynak megfelelő műszaki számítások

Nevezés a versenyre

Jelentkezni a szervezők által a https://pneumatikaverseny.hu/ honlapon nyilvánosságra hozott Google űrlapon lehet. A versenyre egy intézmény tetszőleges számú versenyzőt nevezhet, de célszerű figyelembe venni, hogy a gyakorlati feladatsor megoldása kétfős csapatokban történik.

A nevezési határidő, a nevezési díj összege, és a nevezési díjutalásának módja szintén a honlapon olvasható.

A verseny fordulói

Elődöntő (iskolai válogató verseny)

Helyszíne a versenyzők iskolája, időpontját a honlapon tesszük közzé. A verseny felügyeletéről, szabályos megtartásáról a nevező iskola gondoskodik.

Elmélet:

A 100 pontos, interaktív tesztet számítógépes környezetben kell megoldani. A feladatsor webcímét, a felhasználóneveket és a jelszavakat a nevező iskola által megadott e-mail címre küldjük ki a versenyt megelőzően.

A teszt megoldása a megadott kezdési időponttól lehetséges, a megoldásra maximum 120 perc áll rendelkezésre. A feladatokat és a lehetséges válaszokat minden versenyző más-más sorrendben kapja. A megoldás menetét a versenyző a válaszadás befejeztével lezárhatja, de 120 perc elteltével a program automatikusan lezár. A feladatmegoldás közben visszalépés lehetséges, rossz megoldásnál nem vonunk le pontot. Pontegyenlőség esetén az a versenyző ér el kedvezőbb helyezést, aki rövidebb idő alatt oldotta meg a feladatokat. A lezárást követően a versenyző láthatja az elért pontszámát, teljesítményét.

A nevező iskolának, illetve a felügyelő tanárnak a feladata gondoskodni arról, hogy legyen Internet elérés a versenyzők számára, de a versenyző más oldalakra ne látogathasson.

Gyakorlat:

A gyakorlat 4 db tervezési, konstrukciós feladatból áll, amelyből 1 db pneumatikus,
1 db elektropneumatikus, 2 db PLC megoldást kér. Összesen 100 pont érhető el. A feladatok dokumentuma az elméleti tesztre adott idő (120 perc) leteltével válik letölthetővé.

A megoldásokat gyakorló táblán, illetve PLC programon kell elkészíteni, melyre összességében 180 perc áll rendelkezésre. A megoldásokat a fedlappal együtt, feladatonként a nevező szaktanár értékeli a tanulók neve mellé írt pontszámmal, majd pdf formátumban rögzíti. A fájl neve a versenyzők vezetékneve és iskolájának székhelye (pl.: Kovacs_Kiss_Bekescsaba.zip) legyen. Ezt a fájlt kell feltölteni a megadott címre.

A gyakorlaton használt szoftverekről a nevező iskola gondoskodik, a feltöltésre a befejezést követően még 24 óra áll rendelkezésre.

A beérkező megoldásokat a zsűri összesíti, véglegesíti. A véglegesített eredmény birtokában a versenybizottság összeállítja a döntő mezőnyét, melybe a legjobb eredményt elérő kétfős csapatok jutnak be, de minden iskolából legalább egy csapat.

Egy iskolából legfeljebb két csapat juthat be a döntőbe, kivéve, ha három, vagy több csapatot neveztek, s ezek közül három vagy több az első tíz között van. A versenybizottság indokolt esetben további csapatok behívásáról is dönthet.

A döntőbe behívott csapatok névsorát a versenybizottság a verseny honlapján közzéteszi. Ezt követően a nevező iskolák a honlapon közölt módon tehetik meg esetleges észrevételeiket az eredmény bejelentését követő 48 órán belül, ha valamilyen értékelési hibát vélnek felfedezni.

Döntő

A helyszínről és az időpontról a honlapon lehet tájékozódni. Mivel a verseny hagyományosan vándorverseny, ezért mindig az ország más-más iskolájában kerül megrendezésre a döntő. Résztvevői minden évben az Elődöntő (iskolai válogató verseny) eredményei alapján a versenybizottság által behívott kétfős csapatok.

Elmélet:

A 120 pontos, interaktív tesztet számítógépes környezetben kell megoldani, melynek helyszíne az aktuális döntőt szervező iskola erre kijelölt helyiségei. A feladatsor webcímét, a felhasználóneveket és a jelszót a döntőbe jutott tanulók hozzák magukkal az elődöntőből, azzal megegyezőek.

A feladat a megadott időpontban kezdhető, a megoldásra 120 perc áll rendelkezésre. A feladatokat és a lehetséges válaszokat minden versenyző más-más sorrendben kapja. A megoldás menetét a versenyző a válaszadás befejeztével lezárhatja, de 120 perc elteltével a program automatikusan is lezár. A feladatmegoldás közben visszalépés lehetséges, rossz megoldásnál nem vonunk le pontot. A pontszámokat a kerekítés szabályait figyelembe véve, két tizedesre adjuk meg.

Pontegyenlőség esetén az a versenyző ér el kedvezőbb helyezést, aki rövidebb idő alatt oldotta meg a feladatokat. A döntőt szervező iskolának, a felügyelő tanárnak a feladata gondoskodni arról, hogy legyen Internet elérés a versenyzők számára, de a versenyzők más oldalakat ne látogathassanak, mobiltelefont ne használjanak.

Gyakorlat:

A gyakorlati feladat, amelyet kétfős csapatokban kell megoldani 4 db tervezési, konstrukciós feladatból áll, amelyből 1 db pneumatikus, 1 db elektropneumatikus, 2 db PLC megoldást kér. Ezen kívül két diagnosztikai, hibakeresési feladatot is meg kell oldani a versenyző csapatoknak. A gyakorlati konstrukciós feladatok maximális pontszáma 150 pont, időkerete maximum 120 perc, a hibadiagnosztika maximális pontszáma 30 pont (15+15 pont a kétfajta pulton) , időkerete maximum 30 perc csapatonként. A gyakorlat összpontszáma 180 pont. A pontszámokat a kerekítés szabályait figyelembe véve, két tizedesre adjuk meg.

A konstrukciós feladatokat a versenyzők által hozott, előzetesen ismertetett elemkészlet alapján összeállított, valós eszközökön kell összeépíteni, de az előkészítéshez szimulációs program is használható. Részleges működésre részpontszám kapható. A teljesen jó megoldásoknál, pontegyezőségeknél a konstrukciós feladat elkészítési ideje dönt.

A verseny díjazása

Minden résztvevő tanuló emléklapot kap.

 • Egyéni verseny I.-III. helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap az eredmény alapján.
  Értékelése: adott versenyző elméleti, gyakorlati és hibadiagnosztikai pontszámainak összessége. Pontegyenlőség esetén az a versenyző ér el kedvezőbb helyezést, aki rövidebb idő alatt oldotta meg a feladatokat.
 • Csapatverseny I.-III. helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap, a kétfős csapatok által teljesített gyakorlati pontszámok alapján.
  Értékelése: adott csapat versenyzőinek gyakorlati (1 db pontszám), és közös hibadiagnosztikai (1 db pontszám) pontszámainak összessége. Pontegyenlőség esetén az a csapat ér el kedvezőbb helyezést, akik a legtöbb helyes megoldást adták. További pontegyenlőség esetén az a csapat ér el kedvezőbb helyezést, akik rövidebb idő alatt oldották meg a konstrukciós feladatokat.
 • Összetett verseny I.-III. helyezettje oklevelet és tárgyjutalmat kap a csapat két tagjának elméleti pontszámából és a közös gyakorlati pontszámból adódó eredmény alapján.
  Értékelése: adott csapat versenyzőinek külön-külön elméleti (2 db pontszám), közös gyakorlati (1 db pontszám), és közös hibadiagnosztikai (1 db pontszám), pontszámainak összessége. Pontegyenlőség esetén az a csapat ér el kedvezőbb helyezést, akik a legtöbb helyes megoldást adták. További pontegyenlőség esetén az a csapat ér el kedvezőbb helyezést, akik rövidebb idő alatt oldották meg a konstrukciós feladatokat.
 

A támogatók különdíjakat is felajánlhatnak. Ezeknek az odaítéléséről is a versenybizottság dönt.

 • A felkészítő tanár kollégák munkájának elismerése. A versenybizottság oklevéllel díjazza a felkészítő tanár kollégák tevékenységét is a felkészített versenyzők eredménye alapján.
  Értékelése: A felkészítő tanár döntőbe jutott versenyzőinek összpontszámai alapján.